اگر پاسخ سوال خود را در این بخش نیافتید ، آن را از طریق فرم انتهایی ارسال نمایید.

بر خلاف تصور اکثر مردم جرمگیری نه تنها برای مینا دندان مضر نیست بلکه جرمگیری نکردن باعث بروز آسیبهایی از جمله بوی بد دهان ،تحلیل استخوان پوشش دهنده دندانها تحلیل لثه ونهایتا لقی دندانها میگردد .هم چنین جرم به عنوان کانون تجمع میکروبها و ارگانیسم های مختلف در دهان میباشد پس قبل از بروز این مسائل با مراجعه به دندانپزشک دندانهای خود را از آسیب این رسوبات آلی معدنی نجات دهید


زیر سه سال والدین باید خودشان برای کودک مسواک بزنند .از سن سه تا شش سال با نظارت کاملا مستقیم برای کودک مسواک زده شود به این معنی که مسواک برای حفظ استقلال کودک به دستش داده میشود و بعد از انجام مسواک توسط کودک والدین مسواک را گرفته و تمامی نقاط دهان را بررسی میکنند و نقاط جا مانده را خودشان مسواک میزنند .مرحله بعدی شش تا دوازده سال است که نظارت بر مسواک زدن غیر مستقیم وآموزش بهداشت است.از دوازده سال تا هجده سالگی بیشتر جنبه نظارت نا محسوس دارد چرا که در اوایل نوجوانی توجه بعضی نوجوانان به بهداشت شخصی پایین می آید.

ارتباط / انتقاد / پیشنهاد